Проведена 8-я акция — Швейцария в Хибинах

Проведена 8-я акция